نام نویسی برای آشنایی و پیوستن به حزب سکولار دموکرات ایرانیان


لازم به یادآوری است که در صورت پذیرفته شدن این درخواست و دعوت شدن به شرکت در جلسات عمومی حزب و دریافت اسناد حزبی تعهد می‌کنم که کلیه اسناد و موضوعات درونی حزب چه نوشتاری و چه گفتاری را درونی تلقی کرده و  بدون اجازه کتبی شورای مرکزی آن‌ها را در اختیار دیگران قرار نداده و بازگوئی نکنم.

  Refresh Captcha