منوچهر یزدیان
دبیرکل و سخنگوی حزب

 

 

میلاد آقایی

 میلاد آقایی
 معاون دبیرکل و دبیر دفتر امور انفورماتیک

 

 

محمود عاشوری

محمود عاشوری
دبیر دفتر امور عضویت‌ها

 

 

محمد فارسی
دبیر دفتر امور حقوقی و داوری

 

 

سپیده قیاس‌وند
دبیر دفتر رسانه‌های اجتماعی

 

 

اسماعیل نوری‌علا
دبیر دفتر انتشارات

 

 

محمود ابطحی

محمود ابطحی
دبیر دفتر دیدبان رسانه‌ها و سازمان‌های سیاسی