منوچهر یزدیان
دبیرکل و سخنگوی حزب

 

 

میلاد آقایی

 میلاد آقایی
 معاون دبیرکل و دبیر دفتر امور انفورماتیک

 

 

محمود عاشوری

محمود عاشوری
دبیر دفتر امور عضویت‌ها

 

 

محمد فارسی
دبیر دفتر امور حقوقی و داوری

 

 

سپیده قیاس‌وند
دبیر دفتر رسانه‌های اجتماعی

 

 

اسماعیل نوری‌علا
دبیر دفتر انتشارات

 

 

محمود ابطحی

محمود ابطحی
دبیر دفتر دیدبان رسانه‌ها و سازمان‌های سیاسی

اسماعیل نوری‌علا

 

 

هموندان شورای مرکزی
منتخب کنگره فرانکفورت ۲۰۱۸ 

 

 

 


رییس شورای مرکزی
محمد
فارسی

 

معاون رییس شورای مرکزی
محمود ابطحی
 

شهرام عباسپور

 

 

مقداد عسکریان

 

فرشید نصراللهی

فرشید نصراللهی

 

محمود عاشوری

 

پگاه امینی

 

شمس‌الدین دارابی

شمس‌الدین دارابی