گزارشی کوتاه از حضورِ اعضایِ «حزبِ سکولار دموکراتِ ایرانیان» در میدانِ «هلوتسیا پلاتس»، در شهر برن (سوئیس)

 در اعتراض به «انتخابات» ریاست جمهوری در ایران که دیروز، 29 اردیبهشت ماه 1396 (برابر با 19 ماه می 2017) برگزار شد تظاهراتی نیز در شهر برن (سوییس) شکل گرفت.