کمتر از دو ماه پیش کنگره چهارم جنبش سکولار دموکراسی ایران در دهم و یازدهم ماه سپتامبر 2016 در شهر هامبورگ برگزار شد. در تاریخ 20 سپتامبر پیام تبریکی به دوست عزیز آقای اسماعیل نوری علا و دیگر شرکت کنندگان آن کنگره بمناسبت برگزاری موفق چهارمین کنگرهء سکولار دموکرات ها ارسال شد (1)؛ به همراه بیانیه ای که امضاء کنندگان حمایت خود را از جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران، مورد تأکید قرار دادند (2).

سام قندچی

بعنوان یک ژورنالیست، سمپاتو نه عضو* حزب سکولار دموکرات ایرانیان، امیدوارم شرح زیر برای خوانندگان مفید باشد. در ماه های اخیر درباره پلاتفرم حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در ماه سپتامبر سال 2016 به همت دکتر اسماعیل نوری علا (1) و شماری از سکولار دموکراتهای ایران تأسیس شد، بسیار بحث شده است

  

گزارشی کوتاه از حضورِ اعضایِ «حزبِ سکولار دموکراتِ ایرانیان» در میدانِ «هلوتسیا پلاتس»، در شهر برن (سوئیس)

 در اعتراض به «انتخابات» ریاست جمهوری در ایران که دیروز، 29 اردیبهشت ماه 1396 (برابر با 19 ماه می 2017) برگزار شد تظاهراتی نیز در شهر برن (سوییس) شکل گرفت.