سام قندچی

بعنوان یک ژورنالیست، سمپاتو نه عضو* حزب سکولار دموکرات ایرانیان، امیدوارم شرح زیر برای خوانندگان مفید باشد. در ماه های اخیر درباره پلاتفرم حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در ماه سپتامبر سال 2016 به همت دکتر اسماعیل نوری علا (1) و شماری از سکولار دموکراتهای ایران تأسیس شد، بسیار بحث شده است

(2). در واقع حزب سکولار دموکرات ایرانیان ریشه در سه سنت سکولار در ایران دارد که عبارتند از سنت چپ، ملیون و پادشاهی پهلوی، اما خود را با کشمکشهای این سه سنت تعریف نمیکند (3)، آینده نگر است و خود را با سکولاریسم امروز ایران تعریف می کند (4). امروز اکثریت کسانیکه معتقدند پادشاهی پهلوی در تاریخ ایران نقشی مثبت ایفا کرده است، گرچه طرفدار جمهوری برای آینده ایران هستند (5)، اما پادشاهی خواهان مشروطه طلب ایران، به رهبری شاهزاده رضا پهلوی را، همراهان خود برای ساختن ایران آینده، می شناسند (6). همچنین نیروهای چپ و ملیون ایران را همراهان خود برای ساختن ایران آینده، تلقی کرده، و تلاش می کنند تا برای اهداف مختلف سیاسی و مدنی، ائتلافهای مشخص با این دوستان، شکل دهند (7). همچنین حزب سکولار دموکرات ایرانیان امیدوار است، آینده نگر های ایران که در نیم قرن گذشته اساساً از فعالیتهای سیاسی دور مانده اند، بتوانند به شکلی که برایشان ممکن باشد، با این حزب همکاری کنند (8). و لازم به یادآوری نیست که آرزوی حزب سکولار دموکرات ایرانیان است که با همه سکولار دموکراتها، چه منفرد و چه آنها که در تشکیلاتهای مختلف فعالند، همکاری نزدیک داشته باشد. توصیه می شود که علاقمندان، با دبیر کل حزب، آقای حسن اعتمادی (9)، و معاون دبیر کل حزب، آقای منوچهر یزدیان (10)، تماس بگیرند و ببینند چگونه می توانند به این حزب کمک کنند. بویژه دوستانی که قادرند به این حزب کمک مالی کنند، دریغ نکنند که بهترین رمز تداوم کار در عین حفظ استقلال احزاب، کمک های مالی هموطنان است (11). لطف کنید و برای کمک مالی به حزب سکولار دموکرات ایرانیان، به وبسایت حزب مراجعه کنید (12).

به امید جمهوریآینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
نهم اردیبهشت ماه 1396
April 28, 2017
*http://www.ghandchi.com/1235-hezb.htm


پانویس:

1. صفحه فیسبوکی دکتر اسماعیل نوری علا

https://www.facebook.com/%D9%90Dr-Esmail-Nooriala-490713477703843


2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://isdparty.org/mqlt-w-mtlb/pltfrm

http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm 
https://sites.google.com/site/futuristparty

3. نزاعی که پادشاهی خواهان، ملیون و چپ را رها نمی کند
http://www.ghandchi.com/1155-davaaye-scuffle.htm

4. چند کلمه در مورد سکولاریسم امروز
http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm

http://www.ghandchi.com/1094-enghelaabe57-va-secularism-e-emrooz.htm

سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

5. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm  
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

6. هدف رضا پهلوی: جایگزین کردن رژیم روحانیون در ایران با رژیم پادشاهی پارلمانی
http://www.ghandchi.com/1383-hadafe-reza-pahlavi.htm

7. حزب آینده نگر و ائتلاف های سیاسی
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitions.htm 
Futurist Party and Political Coalitions
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitionsEng.htm

8. جمعبندی از تلاشهای تشکیلاتی سکولار دموکراتها
http://www.ghandchi.com/1296-tashkilaate-secular-democrat.htm

9. صفحه فیسبوکی آقای حسن اعتمادی

https://www.facebook.com/hassan.etemadi

10. صفحه فیسبوکی منوچهر یزدیان

https://www.facebook.com/manouchehr.farda

11. درباره کمک مالی به حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1228-isdparty-financial-help.htm

12. سایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان

http://isdparty.org

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com