گزارشی کوتاه از حضورِ اعضایِ «حزبِ سکولار دموکراتِ ایرانیان» در میدانِ «هلوتسیا پلاتس»، در شهر برن (سوئیس)

 در اعتراض به «انتخابات» ریاست جمهوری در ایران که دیروز، 29 اردیبهشت ماه 1396 (برابر با 19 ماه می 2017) برگزار شد تظاهراتی نیز در شهر برن (سوییس) شکل گرفت.

اعضایِ «حزبِ سکولار دموکراتِ ایرانیان» نیز در این روز به دیگر مخالفانِ حکومتِ اسلامی مسلطِ بر ایران پیوسته و مخالفت خویش را با انتخاباتِ غیر آزاد که تا حدودی تامین کنندهء بقای حکومت اسلامی ست و در آن سکولار دموکراتها هیچ جایی نداشته و ندارند اعلام کردند. آنها همزمان با تشکلات ایرانی‌ و شخصیتهای منفرد به تبادل نظر پرداخته و در جهت معرفی حزب کوشیدند و بر این مهم تاکید کردند که در چهارچوب حکومت اسلامی راه گذار به دموکراسی وجود ندارد.

بیانیه حزب نیز توسط اعضاء حزب در سطح وسیعی به زبان‌های پارسی و انگلیسی‌ توزیع شد.

20 مِی 2017 میلادی برابر با 30 اردیبهشت ماه 1369 خورشیدی

photo 3 s 

 photo 2 s

 photo 1 s