خانم‌ها، آقایان، اعضاء محترم حزب مشروطه ایران (لیبرال-دموکرات) و مهمانان گرامی اين کنگره

          با تشکر از دعوت شما از حزب سکولار دموکرات ایرانیان برای شرکت در دوازدهمین کنگره حزب مشروطه ایران، و با پوزش از اینکه آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا، دبیرکل حزب ما، نتوانستند شخصاً در این مجلس حضور یافته و پیام حزب ما را با شما در میان بگذارند، این مأموریت با کمال خوشحالی به اینجانب محول گردیده تا، در معیت تنی چند از اعضای حزب ما که عضو مهستان جنبش سکولار دموکراسی نيز هستند، و همچنين تنی چند از شورای مديريت مهستان، در کنگرهء شما شرکت کرده و پیام حزب سکولار دموکراسی ایرانیان را بخوانم.

          پیشینهء همکاری جنبش سکولار دموکراسی ایران، که حزب ما زاده آن است، به رابطهء بلند مدت سیاسی و دوستانهء بین زنده یاد دکتر داریوش همایون و دکتر اسماعیل نوری علا برمی‌گردد. تأکید جناب همایون بر یکپارچگی ملت و کشور ایران و موازین دموکراسی و حقوق بشر، ایشان را به‌عنوان شخصیتی سکولار و دموکرات مشخص می‌ساخت. پس از تشکیل رسمی جنبش سکولار دموکراسی ایران رابطهء ما با حزب مشروطه ایران نزدیک تر گردیده و شرکت اعضای حزب شما در کنگره‌های این جنش زمینه همکاری‌های بیشتر را فراهم نمود.

  در تاریخ ١٥ آوریل ٢٠١٧ مسئولین حزب مشروطه ایران (ليبرال دموکرات)، و حزب سکولار دموکرات ایرانیان برای همکاری اين دو حزب با یکدیگر به تفاهمی در مورد اصول زیر دست یافتند:

          ١. عطف به فقدان حقانيت دموکراتيک و نيز اصلاح ‌ناپذیر بودن حکومت اسلامی مسلط بر ایران، راهی جز سرنگونی این حکومت برای آزادی و خوشبختی مردم کشورمان وجود ندارد.

          ٢. حفظ تمامیت ارضی کشور ایران با مرزهای شناخته شده بین‌المللی آن در دستور کار هر دو حزب قرار دارد

          ٣. پس از سرنگونی حاکمین اسلامی نيز باید کوشيد تا نظامی بر پایهء دموکراسی، حقوق بشر و جدائی کامل مذهب از حکومت و کشورداری در ايران مستقر شود.

          ٤. دو حزب توافق کرده اند که در نشست هائی که بطور منظم و با دستور کار برگزار خواهند کرد به ایجاد یک همکاری دوستانه جامه عمل بپوشانند.

          از آن زمان تاکنون این همکاری با شرکت فعالانه هر دو حزب در فضائی دوستانه و پر از اعتماد نه تنها ادامه داشته بلکه گسترش نیز یافته است.

          مهمترين جنبه اين همکاری بين يک حزب خواهان پادشاهی پارامانی و يک حزب جمهوريخواه آن است که سپهر سياسی کشور با حادثه ای نو روبرو شده است که تا پيش از اين تصورش ناممکن به نظر می رسيد.

          حزب سکولار دموکرات ایرانیان حزبی است جمهوری خواه با چشم‌اندازی مبتنی بر اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و از این طریق در خانواده "چپ ميانه" قرار دارد. حزب مشروطه ایران حزبی است که استقرار یک نظام پادشاهی پارلمانی را در دستور کار داشته و در زمینهء اقتصادی حزبی است لیبرال. اما، علیرغم این دو تفاوت، دو حزب ما بر این باورند که ملت ایران دارای گروه‌های اجتماعی گوناگونی است و وجود و توسعهء احزاب مختلف در ایران آزاد و دموکراتیک آینده، ضامن استمرار دموکراسی می‌باشد.  بر اين پايه در دوره ای که گذشت، این دو حزب ما موفق شده که پنج اعلامیه و بیانیه مشترک صادر نماید. این همکاری در فضای آشفته سیاسی و کدر گروه‌های معروف به اپوزیسیون امید تازه‌ای برای همکاری طیف‌های مختلف ایجاد نموده است.

          همکاری نزدیک دو حزب با یکدیگر همچنين ما را به اين باور رسانده که هم شکل نظام و هم نوع نظام اقتصادی – اجتماعی ایرانِ آینده موضوعاتی هستند که پس از سرنگونی حکومت اسلامی، تشکیل مجلس موسسان، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، توسط مردم مشخص شده و سپس، در یک همه پرسی دوم از مردم تعیین نوع حکومت، بصورت پادشاهی پارلمانی یا جمهوری پارلمانی تعيين خواهد شد. افزون بر این، پس از تشکیل پارلمان برخواسته از رأی مردم و شرکت احزاب مختلف با برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌شان در انتخابات، دولتی که موفق شود رأی اکثریت مردم را کسب کند برای مدت زمانی که قانون تعیین کرده است به اجرای برنامه‌هایش خواهد پرداخت.

 

          حزب مشروطه ایران، بعنوان یکی از قدیمی‌ترین احزاب تشکیل شده در دورهء استقرار حکومت اسلامی مسلط بر ایران، امروز دوازدهمین کنگره خود را برگزار می‌کند. در این‌جا لازم است از جناب آقای خسرو بیت‌الهی دبیرکل، و جناب آقای فؤاد پاشائی، مشاور ارشد حزب، بخاطر تلاش و زحماتی که در راه ائتلاف و اتحاد عمل گروه های ایرانیِ خواهان سرنگونی حکومت اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک و سکولار متقبل شده اند و می شوند قدردانی نمائیم. همچنين لازم است برای کسانی که در انتخابات داخلی حزب شما برگزيده شده و بزودی زمام امور آن را در دست می گيرند آرزوی توفيق کرده و انتظار داشته باشيم که اين تغييرات در کادر رهبری حزب شما و نيز حزب ما - که در پايان هفتهء آينده کنگرهء ساليانهء خود را برگزار می کند در راستای تقويت رشته های دوستی دو حزب عمل کند.

          از هم اکنون تبریکات خود را تقديم هيئت رهبری جديد حزب شما می کنيم.

          پاینده ملت و کشور ایران

          از جانب شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان

          منوچهر یزدیان         

          معاون دبیرکل حزب