اعلامیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان پیرامون اعتصاب عمومی


هم‌میهنان گرامی،

شما نیک می‌د‌انید که کارگران در خوزستان، اصفهان، اراک، تهران و ده‌ها مرکز صنعتی دیگر ماه‌هاست که برای گرفتن مزدشان دست به اعتصاب زده ‌اند. دور دوم اعتصابات و اعتراضات کامیون داران و رانندگان کامیون وارد هفدهمین روز خود شده است. از سوی دیگر مغازه‌داران و بازاریان تهران، مشهد، تبریز ، کرمانشاه، گرگان، میاندوآب، زنجان، سنندج، رفسنجان، بانه، مریوان، قصر شیرین، سقز، سنقر کلیایی، چابهار، برازجان، هیرمند، و ده‌ها شهر و شهرستان دیگر دست به اعتصاب عمومی زده‌اند.

هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران

خانم هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران

٢٢ سپتامبر ٢٠١٨

با درود بر همميهنان گرامی،

 

من امروز افتخار آن را دارم که به نمايندگی از حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) گرمترين درودها، و بهترين آرزوی کاميابی را به ميزبان اين کنگره، « مهستان جنبش سکولاردمکراسی ايران»، و نيز به دوستان گرامیمان در « حزب سکولاردمکرات ايرانيان»، برسانم.

 

در گذار دو دهه گذشته اين هميشه يکی از آرزوهای ديرينه و ژرف ما در حزب مشروطه، بويژه از سوی زندهياد داريوش همايون بوده است، که حزبی ايرانی، با زمينه نظری و کاری در چپ ميانه پديد آمده، و کوششهای ما، در گراياندن انديشههای سياسی طيف راست اپوزيسيونِ ايران بسوی دمکراسی و خردگرايیِ ميانهرو را، در طيف چپ نيز همراهی و تکميل کند. برآورد ما آن بوده است که در پنج دهه گذشته، نيروهای راديکال و منطقستيز در فضای سياسی ايران بر دمکراتهای خردگرا و مسئول چيرگی داشتهاند و آنکه اين فرايند شوم میبايست با بنيادگذاری احزاب دمکراتيک، که میتوانند گرايشهای گوناگون فکری را نمايندگی کنند، شکسته و ابتکار بدست ميهندوستان وظيفهشناس و غيرايدئولوژيک افتد، که با ائتلافها و همکاریهای معقول کشور را بازپسگرفته و آينده آنرا استوار رقم زنند.

هم میهنان گرامی،

حکومت اسلامی مسلط بر ایران در تاریخ شنبه 17 شهریور 1397 (7 سپتامبر 2018) به حمله‌ای موشکی علیه عراق و اقلیم کردستان آن کشور دست زده است. یکی از اهداف این حملات قتل عام رهبران سياسی کرد ايران و عراق است که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از آن ها شده است. اگر چه این‌گونه عملیات تازگی نداشته و حکومت اسلامی از زمان خمینی به حملهء نظامی علیه هم‌وطنان کرد ما و سازمان‌ های سیاسی کردستان ایران دست زده است اما حمله و کشتار اخیر در اقلیم کردستان در شرایطی صورت گرفته است که خود رژیم در حال فروپاشی است. در عین حال در همین تاریخ حکومت اسلامی 3 زندانی سیاسی کُرد به نام‌های رامین حسن پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را در زندان گوهر دشت کرج به قتل رسانده است.

 

خانم‌ها، آقایان، اعضاء محترم حزب مشروطه ایران (لیبرال-دموکرات) و مهمانان گرامی اين کنگره

          با تشکر از دعوت شما از حزب سکولار دموکرات ایرانیان برای شرکت در دوازدهمین کنگره حزب مشروطه ایران، و با پوزش از اینکه آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا، دبیرکل حزب ما، نتوانستند شخصاً در این مجلس حضور یافته و پیام حزب ما را با شما در میان بگذارند، این مأموریت با کمال خوشحالی به اینجانب محول گردیده تا، در معیت تنی چند از اعضای حزب ما که عضو مهستان جنبش سکولار دموکراسی نيز هستند، و همچنين تنی چند از شورای مديريت مهستان، در کنگرهء شما شرکت کرده و پیام حزب سکولار دموکراسی ایرانیان را بخوانم.


هموطنان ارجمند در درون و بيرون از کشور،

          ارزيابی دو حزب ما از شرايط کنونی کشورمان آن است که هر آن احتمال می رود که رژيم کنونی از هم پاشيده، و در خلاء ناشی از فقدان يک آلترناتيو کارآمد، وظيفه شناس و دموکراسیخواه، ملت ايران دچار مصائبی بزرگ شود. حال آنکه ائتلاف نيروهای سياسی در زير سقف يک «اتحاد ملی» می تواند راه حلی کوتاه و کارآمد برای جلوگيری از هرگونه هرج  و  مرج باشد.

          اما شما نيک می دانيد که سال ها است که اپوزيسيون خارج کشور، در مسير مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، دچار مشکلاتی به ظاهر اساسی است که گرد هم آمدن و ايجاد يک نهاد مستقل و ملی برای مرکزيت دادن به مبارزات را ناممکن ساخته است. شايد مهمترينِ اين مشکلات اختلافات وسيعی است که بر سر نظام آيندهء کشور وجود داشته و اپوزيسيون را به شاخه هائی ناهمگون و ضد هم تقسيم کرده و حکومت نيز، در راستای تعميق اين اختلافات، حداکثر تلاش را بخرج می دهد و همواره آشکار بوده که تا اين اختلافات کاهش نيابند رسيدن به يک وفاق کارآمد و رهگشای ملی ممکن نخواهد بود.