تفسیر خبر:جمشید چالنگی همراه با حسن اعتمادی و حسن شرفی سخنگو حزب دمکرات کردستان ایران

قرارداد ۲۰ ساله توتال فرانسه و شرکت ملی‌ نفت چین با حکومت اسلامی. سهم فرانسه و چین ۸۱ درصد و سهم ایران ۱۹/۹ درصد

رفراندوم در آقلیم کردستان عراق و گلوله باران روستا‌های مرزی کردنشین، توسط سپاه پاسداران