ملی مذهبی ها و سکولاریسم

اسماعیل نوری علا در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری 

 


حسن اعتمادی با علی شاکری

در برنامه دنیای امروز با پریسا ساعدی

https://vimeo.com/233416352

 

گفتگویی در رابطه با اپوزیسیون و سکولاردموکراسی

 

گفتگوی حسن اعتمادی و مسعود نقره کار با تلویزیون میهن