گزارش به نخستین کنگرهء سالانه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

پیرامون کارکرد دورهء گذشته  - اکتبر ٢٠١٥ تا اکتبر ٢٠١٧

مصوب کنگره عادی حزب در ٢٧ اکتبر ٢٠١٧ در شهر کلن - آلمان

پیش‌درآمد:

            در پی انتشار "پیمان‌نامه عصر نو" " در تاریخ ١٣ ژوئن ٢٠١٣، و طی مذاکرات انجام شده در نخستين "کنگرهء سکولار دموکرات های ايران" که در تاريخ ١٤ مرداد همان سال برگزار شد، جنبش سکولار دموکراسی ایران" (از این پس "جنبش") نيز اعلام موجودیت نموده و کميتهء اجرائی آن مأمور انجام دو وظيفه شد: يکی اداره و انتشار پايگاه رسمی اينترنتی جنبش و ديگری برگزاری کنگرهء

سالانهء سکولار دموکرات های ايران. همچنين جمعی از کوشندگان سياسی به شرکت در نهادی به نام «شورای مشاوران جنبش» دعوت شدند.

            در سومین کنگرهء سکولار دموکرات‌های ایران) فرانکفورت، ژوئیه ٢٠١٥) اندیشه متشکل شدن سکولار دموکرات‌ها در تشکیلات سياسی مستقل و منسجمی توسط آقای اسماعيل نوری علا مطرح گردید.

            در ماه های پس از کنگرهء سوم، اختلافات بین شرکت کنندگان در "شورای مشاوران" عملا اين شورا را به صحنه منازاعه تبدیل کرد و شورا سرانجام پس استعفای عده‌ای از اعضاء آن، در آستانهء تشکيل منحل شد.

            اواخر سپتامبر ٢٠١٥ آقای نوری علا، با فرستادن نامه‌ای به تعدادی از اعضای مستعفی "شورای مشاوران"، آن‌ها را دعوت نمود تا به اتفاق ایشان هستهء مؤسس تشکیلات مستقل و منسجم سکولار دموکرات‌های ایرانيان را در قالب يک حزب سياسی بوجود آورند.

            چهارده نفر به این دعوت پاسخ مثبت دادند که در میان آن‌ها دو نفر بخاطر وابستگی تشکیلاتی به حزب مشروطه ايران (ليبرال دموکرات) و یک نفر به دلیل رجحان فعالیت های مستقل، اظهار تمایل کردند تا به عنوان مشاور "هسته مؤسس" را یاری نمایند.

"هسته موسس"

            اولین نشست "هستهء موسس" در تاریخ ٥ اکتبر ٢٠١٥ در اسکایپ برگزار گردید. این هسته توانست، با برگزاری بيش از ٥٠ نشست و صرف ١٥٠ ساعت رايزنی و همفکری، مرامنامه و بنيادنامهء «حزب سکولار دموکرات‌های ایرانيان» را تدوين کند.

تأسيس و اعلام موجوديت حزب سکولار دموکرات ایرانیان

            اولین جلسه رسمی و درونی حزب سکولار دموکرات ایرانیان، برای تصويب مرامنامه و بنيادنامه و انجام انتخابات داخلی حزب، در تاریج ١٤ مرداد ١٣٩٥ (سالروز پیروزی انقلاب مشروطیت) با شرکت ١٥ نفر تشکیل گردید که دو نفر از آن‌ها مشاورین هسته موسس بودند.

            در این نشست آقای حسن اعتمادی بعنوان دبیرکل، خانم نسترن نيکی عليی بعنوان معاون دبير کل، و آقای دکتر اسماعيل نوری علا بعنوان رئیس شورای مرکزی، انتخاب شدند. همچنين در اين نشست دبير کل حزب، بر اساس مفاد ماده سی و نهم بنیادنامه دبیران دفاتر حزب را تعيين کرد.

            نيز تصميم گرفته شد که حزب در تاریخ ١٠ سپتامبر ٢٠١٦، در نخستین روز چهارمین "کنگره سکولار دموکرات‌های ایران" (هامبورگ، آلمان) اعلام موجودیت کند.

            در آن کنگره متن اعلام موجوديت حزب بوسيلهء آقای منوچهر يزديان قرائت شد.

            سپس، در تاریخ ١٥ ماه مه ٢٠١٧، خانم نسترن نيکی بعنوان مسئول دفتر امور اداری شورا منصوب شده و آقای منوچهر يزديان سمت معاونت دبير کل حزب را بر عهده گرفتند.

           

کنگرهء مؤسس حزب

            پس از اعلام موجودیت حزب در کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران ، اولین نشست حزب با عنوان "کنگره موسس" با شرکت اعضای حزب و تعدادی از مهمانان و علاقمندان به همکاری با حزب در تاریخ ١٢ سپتامبر ٢٠١٦ در شهر هامبورگ تشکیل شد.

            از آن پس، کليه جلسات مربوط به حزب بر روی اينترنت تشکيل شده است.

شورای مرکزی حزب

            این شورا در سال گذشته، با تشکیل 31 نشست، به وظیفهء مندرج خود در بنيادنامهء حزب، یعنی "تصميم گيری در مورد کليهء امور حزبی در فاصلهء بين دو کنگرهء عادی" پرداخت که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

            - تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های: "نحوهء عضوگیری برای حزب"، "نحوهء شرکت و ادارهء نشست های شورا"، "نحوهء شرکت و ادارهء نشست‌های عمومی"، "چگونگی و فرم درخواست دریافت فایل صوتی نشست"، و غیره.

            - تدوین و تصویب مواضع حزب پیرامون سازمان های سياسی ديگر: شورای ملی ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب مشروطه ایران، حزب کمونیست کارگری ایران. افزون بر اینها، بررسی مواضع حزب در مورد حزب دموکرات کردستان ایران، کانون کنشگرایان ایران و حزب ایران آباد در دست بررسی می‌باشند.

            - تدوین و تصویب سند داخلی موضع حزب پیرامون مسئله "ناسیونایسم ایرانی"، "کشور-ملت-حاکمیت". در عين حال بررسی موضع حزب پیرامون "فدرالیسم" همجنان در دست بررسی است.

            - تدوین و تصویب و انتشار بيانيهء موضع حزب در مورد همه پرسی در کردستان عراق.

            شورای مرکزی که در آغاز سال ٢٠١٧ با یازده  عضو اصلی و سه عضو  علی‌البدل تشکیل شده بود، به خاطر کناره‌گیری دو نفر از از اعضاء و اخراج یک نفر دیگر، در پایان دورهء کار خود دارای یازده عضو اصلی بود، که با تصميم کنگرهء فوق العاده حزب قرار شد که همهء اعضاء حزب، تا رسيدن شمار آنها به 50 نفر، عضو شورای مرکزی محسوب شوند. اين مصوبه در سند بنيادنامهء جديدی که به نخستين کنگره عادی تقديم می شود گنجانده شده است و پس از رسيدن تعداد اعضاء به اين حد نصاب، و عندالاقتضاء، مواد بنيادنامهء حزب ساختار بعدی شورا را تعيين خواهد کرد.

کنگره های فوق‌العاده

            در طول دوره گذشته به دعوت شورا مرکزی 4 کنگره فوق‌العاده تشکیل گردید و طی مصوبه‌هائی تغییراتی موقت را (تا تشکيل کنگره عادی و سالانهء حزب در مهر ماه 1396 و تصويب بنياد نامهء جديد حزب) در بند‌های بنیادنامه ایجاد کرد.

 

جلسات عمومی اعضاء

با توجه به محدوديت کمی اعضاء فعلی حزب، و به منظور ايجاد حس تعلق و شراکت در آنها و نيز برقراری روند کادر سازی، در جلسهء ١٠ اکتبر ٢٠١٦ شورای مرکزی حزب تصميم گرفته شد که دوشنبه های هر هفته به جلسهء بحث عمومی برای اعضا و مشاورانی که شورا دعوت شان می کند اختصاص يابد. نخستين جلسهء عمومی حزب در تاریخ ١٧ اکتبر ٢٠١٦ با دعوت از  اعضاء و  مشاوران حزب تشکیل گردید. مجموعاً اين مجمع دارای ٥١ جلسه (هر جلسه بطور متوسط  ٤ ساعت) بوده است. اهداف و دستور جلسات عمومی به شرح زير تعيين شده بودند:

 1. آشنائی اعضاء با يکديگر
 2. آشنائی با سوابق حزب
 3. آشنائی با مفاهيم کاربردی در مرامنامهء حزب
 4. بررسی آخرين اخبار
 5. بررسی اوضاع سياسی ايران، خاور ميانه و جهان

            علیرغم این‌که اين جلسات برای تصميم گيری در مورد فعاليت های حزب تشکيل نمی شدند اما شرکت کنندگان در نشست، چه بصورت فردی و چه بصورت جمعی، می‌توانستند موارد و مطالبی را برای طرح و بررسی در شورای مرکزی به اين شورا پيشنهاد کنند.

            همچنانکه در بند قبلی ذکر شد، بر اساس تصميم کنگره فوق العاده حزب، از تاريخ اول سپتامبر 2017 مجمع عمومی اعضاء حزب تبديل به شورای مرکزی حزب شد و اين وضعيت تارسيدن شمار اعضاء حزب به 50 نفر همچنان ادامه خواهد داشت.

 

روند پذيرش عضویت در حزب    

            کاهش ها: «هستهء موسس»، که موجودیت حزب را اعلام نمود، از يازده نفر تشکیل شده بود. در طول سال گذشته از این تعداد دو نفر از ادامه فعالیت در حزب کناره ‌گیری کرده و یک نفر نيز با تصمیم اکثریت مطلق شورای مرکزی، بر اساس بند «ب» ماده 12 بنيادنامهء حزب، از عضویت در حزب اخراج شد.

            افرايش ها: در اين دوره از فعاليت های حزب، و بر اساس سخت گيری هائی که حاصل تجربيات اوليه بود، تنها ده نفر به عنوان عضو رسمی به حزب پیوسته اند.

            افزون بر این، شانزده نفر دیگر نيز در طی اين دوره تقاضای عضویت کردند که دو نفر از آن‌ها هنوز وارد پروسه آشنائی با حزب نشده‌اند، پنج نفر از آن‌ها وارد پروسهء عضویت گردیدند که سه نفر دوره آزمایش را می‌گذرانند و دو نفر از این پروسه کناره گیری کرده اند. از نه نفر دیگر، دو نفر پس از درخواست عضویت تماسی با حزب نگرفتند، سه نفر به دلایل هم‌سو نبودن با آرمان‌های حزب، از جمله به دلیل وابستگی به جریانی "تجزیه‌طلب"، پیشینه ناروشن امنیتی و یا به خاطر گرایش به خشنونت به پروسهء عضویت دعوت نشدند. چهار نفر دیگر به علت سکونت در ایران مشمول پروسه عضو‌گیری نگردیدند.

 

دبیرکل، دفاتر حزب و هیئت اجرائی

            دفاتر حزب، مطابق بنیادنامه، زیر نظر دبیرکل حزب، آقای حسن اعتمادی، اداره شده و دبيران آنها نيز بوسيلهء دبيرکل نصب و خلع می شوند و دبير کل مخير است که در اين مورد نظر بخشی يا تمام اعضاء حزب را نيز خواستار شود. دبير کل در انتخاب همکاران خود در يک سالهء اخير از نظر  مشورتی کليهء اعضاء مؤسس برخوردار بوده است.

            از میان دفاتر پیش‌بینی شده در ماده چهل و ششم بنیاد نامهء مصوب هيئت مؤسس، تنها دفاتر امور عضويت ها و شاخه ها، دفتر امور اداری و مالی، دفتر روابط عمومی و انتشارات و، از نیمهء این دوره، دفتر حقوقی و امور انتخابات عملاً تشکیل شده و فعالیت می‌کردند.

            تصميم گرفته شد که دبیرکل، به اتفاق دبیران دفاترِ فعال شده، «هیئت اجرائی» را تشکیل دهند و مدیریت امور اجرائی حزب عملاً به عهده این هیئت درآمد. این هیئت اغلب رئیس شورای مرکزی را در موارد مختلف مورد رایزنی قرار داده است. مراتب اين تغييرات در بنيادنامهء جديذی که به کنگره عادی اول تقديم می شود منعکس شده است.

            در غیاب فعالیت "دفتر ارتباط با سازمان های ديگر"، دبیرکل و معاون او، با رایزنی رئیس شورای مرکزی، این وظیفه را به عهده گرفته و در این مسیر گفتگو‌هائی را با حزب مشروطه ایران و حزب کمونیست کارگری آغاز کردند. چشم‌انداز همکاری حزب ما با حزب مشروطه ایران روشنی بیشتری را نشان می‌دهد.

 

دفتر عضويت ها و شاخه ها

            اين دفتر، با دبيری آقای منوچهر يزديان، از هنگام تشکیل حزب فعال بوده و با مکاتبه و مصاحبه با درخواست‌ کنندگان عضویت در حزب، با مشارکت فعال دبیرکل بر پروسهء عضو گیری نظارت و مدیریت داشته است.

            البته به‌منظور استمرار کارها، پيش بينی شده بود که مدير اين دفتر  برای مدت سه سال به کار خود ادامه داده و و در مراحل اوليهء رسيدگی به تقاضاهای عضويت از همکاری مشورتی دو تن ديگر از اعضاء برخوردار باشد. اما در طول دوره گذشته، به لحاظ فقدان ضرورت و بر اساس موافقت رئيس شورای مرکزی و دبيرکل حزب، همکار ديگری برای مشورت انتخاب نشد.

            در نیمهء دوم این دوره موضوع "شاخه‌های حزب" مورد بازبینی قرار گرفت و قرار شد به‌جای "شاخه‌ها" در کشورهای محل سکونت اعضای شورای مرکزی یک نفر به عنوان "مسئول هماهنگی شاخهء حزب" تعیین گردد. در این رابطه مسئول هماهنگی در کشورهای ایالات متحده، کانادا، هلند، سوئد، نروژ، فنلاند، سویس و آلمان انتخاب شدند. اين ترتيبات نيز در بنيادنامهء جديدی که به کنگره عادی تقديم شده منعکس می باشند.

 

دفتر روابط عمومی و انتشارات

            این دفتر، به دبيری آقای محسن ذاکری، از هنگام تشکیل حزب در تأسیس و راه‌اندازی سایت حزب، مدیریت ایمیل حزب، و سپس انتشار فصلنامه گیتی ‌مداری فعال بوده است. در مورد اين فصل نامه، که تاکنون سه شمارهء آن منتشر شده است، آقای مهدی رضائی تازيک بعنوان سردبير و آقای ميلاد آقائی بعنوان مسئول فنی اين فصلنامه فعاليت داشته اند.

دفتر حقوقی و انتخابات

            تا پایان آوریل ٢٠١٧ این دفتر فعالیتی نداشت. با اخراج یکی از اعضای حزب این دفتر موظف شد تا به احقاق حقوق حزب و فرد اخراج شده برآید. از آن‌جا که فرد اخراج شده خود دبیر دفتر مزبور بود، دبیر کل آقای ميلاد آقائی یکی (عضو شورای مرکزی) را به عنوان دبیر دفتر حقوقی و انتخابات برگزید. از ماه مه ٢٠١٧ دبیر این دفتر به هیئت اجرائی پیوسته است.

دفاتر امور اداری و مالی

            در تاریخ ١٥ ماه مه ٢٠١٦ کنگرهء فوق‌العاده حزب تشکیل گردید و طی مصوباتی وظیفه امور اداری حزب را به "دبیر دفتر شورای مرکزی"، با مديريت خانم نسترن نيکی عليی، انتقال داد. وظیفهء امور مالی حزب، که به لحاظ بنيادنامه ای بر عهده خزانه دار منتخب شورای مرکزی است، طبق تصميم شورا به رئيس شورای مرکزی، آقای دکتر اسماعيل نوری علا، محول شد و ايشان حزب را در کشور امريکا به ثبت رسانده و پس از دريافت شماره ثبت مالياتی حساب بانکی حزب را راه اندازی کردند. گزارش مالی حزب جداگانه تهيه و تقديم می شود.

دفتر رسانه‌های اجتماعی

            بمنظور حضور حزب در راسانه های اجتماعی دفتر تازه ای به نام دفتر رسانه‌های اجتماعی بوجود  آمد که فعاليت خود را تازه شروع کرده است.

فعالیت‌های رسانه‌ای اعضاء

            در دوره‌ای که پشت‌سر گذاشته‌ایم فعالیت‌های تعدادی از اعضای حزب در رسانه‌ها اعم از تلویزیون، رادیو و نشریات چشمگیر بوده است. در این رابطه میتوان از حدود ٢٠٠ برنامه‌ء رادیو تلویزیون و انتشار حدود ٥٠ مقاله در نشریات مختلف نام‌برد.

 

شرکت در مراسم و کنگره های ديگران

            در طی اين دوره برخی از اعضای حزب در کنگره ها و مراسم مختلفی شرکت کرده و هر کجا که لازم بوده پيام حزب را قرائت کرده اند. از جمله می توان به موارد زير اشاره کرد:

            - مراسم تشييع و تدفين زنده ياد عبدالرضا عبدالکريمی

            - سالگرد تأسیس کومه له در استکهلم

            - مراسم بزرگداشت سه نفر از اعضای کومه‌له در استکهلم

            -  کنگره حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در گوتنبرگ

            - کنگرهء حزب کمونيست کارگری ایران در کلن

            - سمینار مرکز مطلعات تبریز (تجزیه‌طلبان) در  استکهلم

کميسيون برگزاری کنگره

            اين کميسيون با شرکت چهار نفر از اعضای شورای مرکزی از ماه جولای 2017 کار خود برای تهيه متون جديدی که به کنگره عادی مهرماه تقديم می شوند، از جمله مرامنامه و بنيادنامه جديد و آئين نامه برگزاری کنگره، کار خود را تهيه کرده و گزارش فعاليت ها و گزارش مالی حزب را تهيه نموده است.

مشاوران حزب

            اهمیت این مشاورین برای حزب ما از یکسو بهره‌گیری از نظرات و تجارب آن‌ها و از سوی دیگر داشتن رابطهء نزدیک با شخصیت ‌هائی است که بعنوان افرادی سکولار دموکرات زمينه را در اذهان عمومی برای جا افتادن گفتمان سکولار دموکراسی تقويت کرده و فواصل بين حزب ما و احزاب و گروه های سکولار دموکرات ديگر را پُر می کنند.

            همانطور که در "پیش‌درآمد" این گزارش آمده است، سه نفر از شخصیت‌های دعوت شده برای شرکت در تأسیس هسته موسس، به دلیل عضویت در حزبی دیگر و یا ترجیح دادن "فعالیت جنبشی" بر "فعالیت حزبی"، به عنوان مشاور در نشست‌های حزب حضور پیدا کردند. بعد از تشکیل حزب نيز دو شخصیت دیگر به جمع مشاوران افزوده شدند.

            این مشاوران که دستور و صورت جلسات نشست‌های عمومی را دریافت می‌کنند مخیر به شرکت در جلسات و ارائهء نظرات مشاورتی خود می‌باشند.    

سیاست حزب در فعالیت‌های بیرون از خود

            حزب ما، از زمان فعاليت "هیئت موسس" تا هم اکنون، فعالیت بیرونی خود را بر "انجام کار کلان" پایه‌ریزی نموده و در راستای شرکت در ساير فعاليت های مرسوم احزاب کمتر فعاليت داشته است. حزب ما کار کلان را در مدار کوشش برای استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در ایران از راه ايجاد آلترناتيوی سکولار دموکرات، سرنگونی و سپس انحلال نظام حکومت اسلامی از طریق راه‌اندازی مجلس موسسان، تصویب قانون اساسی سکولار دموکرات و انتخابات آزاد برای تشکیل پارلمان تعریف می‌کند.

            مشخصات عملی این کار کلان در دوره "پیشگامی" حزب عبارتند از:

 • ایجاد تشکیلاتی مستقل و منسجم از سکولار دموکرات‌های ایرانی.
 • ترویج اندیشه سکولار دموکراسی به عنوان آلترناتیو حکومت اسلامی مسلط بر ایران.
 • ايجاد جايگاهی در خور برای طیف سکولار دموکرات‌ها در میان مخالفین حکومت اسلامی.
 • تلاش برای جلب سازمان‌های باورمند به سکولار دموکراسی به منظور ایجاد پلاتفرمی برای تشکیل نیروی آلترناتیو.
 • تشکیل جبهه‌ای از سازمان‌های سکولار دموکرات به‌عنوان آلترناتیو حکومت اسلامی.
 • تدوین برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی بمنظور (شرکت در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جديد و همه پرسی ها و انتخابات ناشی از آن)

            برای تحقق اهداف فوق، به استثنای "تدوین برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی" که فرصت کار تفصيلی بر روی آن تاکنون پيش نيامده،  اعضای حزب در  دوره گذشته در سایر موارد فعال بوده‌اند که شرح آن مختصراً در ادامه خواهد آمد.

            در زمینه انجام "کارهای مرسوم "، فعالیت حزب ما بصورت عمدی و آگاهانه چشم‌گیر نبوده‌اند.  حرب ما از همان ابتدا تصمیم گرفت که در مرحله فعلی حیات خود، تشکیلاتی برای "آکسیونی" و "صدور بیانیه و پتیشن" و از این قبیل نباشد. سازماندهی یا شرکت در آکسیون‌های چند نفره، تبدیل شدن به ماشین صدور بیانیه‌های تکراری و بدون خواننده را حزب ما در مسیر تحقق کار کلان حزب ندانسته است.

            در جلسه عمومی 28 اوت 2017 پروژه‌ای با عنوان "زیرساخت و گسترش «کار میدانی» در حزب" معرفی گردید و قرار شد چند نفر از داوطلبان روی این پروژه کار کرده و در آینده حاصل کار را برای تصمیم‌گیری به اعضای حزب ارائه دهند.

تهیه شده بوسیله حسن اعتمادی اولین دبیرکل حزب